top of page

5 nejčastějších chyb, které lidé dělají při správě svých financí

Správné nastavení finančního portfolia je klíčovým prvkem úspěchu. Bohužel mnoho lidí často dělá chyby, které jim mohou bránit v dosažení jejich cílů nebo je znatelně oddálit. V tomto článku se podíváme na pět nejčastějších chyb, které mohou negativně ovlivnit vaše finance a tipy, jak se jim vyhnout.


Patrik Gajdadzis - Finanční a majetkový poradce | Ostrava

5 nejčastějších chyb, které lidé dělají při správě svých financí:


  1. Nedostatečná kontrola nad příjmy a výdaji Jednou z nejčastějších chyb je nedostatečná kontrola nad svými příjmy a výdaji. Mnoho lidí nemá představu o tom, kolik peněz utratí a za co. Bez této informace je nemožné vytvořit efektivní finanční plán. Proto doporučuji pravidelně sledovat své příjmy a výdaje, vytvořit rozpočet a držet se ho. Zjistíte tak, za co zbytečně utrácíte a zda je to opravdu nutné. Tímto jednoduchým krokem snadno zvýšíte své měsíční úspory.

  2. Žádné či nedostatečné zajištění příjmu a majetku Jednou z častých chyb, které lidé dělají při správě svých financí je ignorování zajištění příjmu a majetku formou pojištění a rezerv. Někteří lidé bohužel podceňují význam těchto opatření a nechají se zlákat mylným přesvědčením, že nečekané životní události je prostě nepotkají. To však může mít fatální následky v případě nečekaných situací, jako jsou nemoci, úrazy nebo jiné nepředvídatelné události. Je důležité si uvědomit, že zajištění příjmu a majetku není jen něco navíc, ale klíčová součást odpovědné finanční strategie. Investování do vlastního zabezpečení a tvorba finančních rezerv nám poskytují klid a jistotu, že jsme schopni čelit nečekaným výzvám a krizovým situacím. Prevence je vždy lepší než následky a proto je nutné brát v úvahu i tyto aspekty pro stabilní a bezpečnou budoucnost.

  3. Žádné rezervy a odkládání na důchod Mnoho lidí podceňuje důležitost spoření a tvorby rezerv na neočekávané situace. Když nemáte dostatečné rezervy, může i menší finanční krize vést k vážným problémům. Doporučuji mít rezervu ve výši alespoň 3 měsíčních výdajů pro případ nečekaných událostí, jako je ztráta zaměstnání nebo zdravotní problémy. Stejně tak je důležité začít co nejdříve odkládat na penzi, abyste si zajistili důstojný důchod a nebyli závislí na nedostatečné podpoře státu.

  4. Nesprávně zvolené či nastavené produkty Dalším problémem je nesprávný výběr nebo nastavení finančních produktů. Mnoho lidí nedostatečně zkoumá možnosti, které jsou na trhu a často využívají produkty, které neodpovídají jejich potřebám. Důležité je pečlivě porovnat možnosti a zvážit, jaký produkt je pro daný účel nejvhodnější. Co se týká nesprávného nastavení, nejčastěji za to mohou neprofesionální poradci a makléři, kteří svou práci neumí či nedělají v dostatečné kvalitě.

  5. Žádný finanční plán Závěrem, jednou z největších chyb, které můžete udělat při správě svých financí, je nemít finanční plán. Bez jasně stanovených finančních cílů a plánu, jak jich dosáhnout, se můžete ocitnout na houpacím koni s náhlými výdaji, nečekanými situacemi a nedostatečnou připraveností na budoucnost. Vytvořte si finanční plán, který zahrnuje krátkodobé a dlouhodobé cíle a pravidelně ho aktualizujte podle změn ve vašem životě.


Celkově je správa financí klíčem k finanční nezávislosti a bezpečí. Vyvarujte se těmto častým chybám. Pamatujte, že malé kroky dělají velký rozdíl a každý krok směrem k lepšímu finančnímu plánování se vyplatí.Jste nároční a chcete více, než se pouze vyhnout těmto základním chybám?


Pro bohatší a úspěšný život je potřeba mít kvalitně nastavené finanční portfolio. Věřím, že pečlivé a odborné řízení financí je klíčové pro každého. Domluvme si krátkou schůzku a zjistěte více o možnostech, které Vám běžný trh nabídnout nemůže.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page