top of page

Zajištění pěti hlavních rizik v životním pojištění

Životní pojištění je určeno k poskytnutí finanční ochrany v případě nepředvídatelných událostí, které by mohly mít významný dopad na vaši finanční situaci. Existuje několik klíčových rizik, která by měla být zahrnuta do životního pojištění, aby zajistila odpovídající ochranu pro vás i vaši rodinu.


Patrik Gajdadzis - Finanční a majetkový poradce | Ostrava

Zajištění pěti hlavních rizik v životním pojištění:

  1. Smrt Toto riziko je nejzákladnějším aspektem životního pojištění a jeho nastavení je individuální. Slouží například k zajištění závazků či rodiny pojištěného v případě úmrtí.

  2. Invalidita Invalidita je dalším důležitým rizikem, které by mělo být zahrnuto do životního pojištění. Pokud dojde k vážnému úrazu nebo nemoci, která způsobí trvalou invaliditu a ztrátu schopnosti pracovat, správně nastavené pojištění invalidity vám poskytne finanční podporu. Vyplacená suma vám umožní pokrýt náklady na péči, lékařské výdaje a udržení životního standardu včetně nezbytných výdajů.

  3. Závažná onemocnění Životní pojištění by mělo zahrnovat také riziko závažných onemocnění, jako jsou rakovina, srdeční choroby, mrtvice a další. V případě stanovení diagnózy závažného onemocnění vám bude vyplacena pojistná suma, kterou můžete použít na léčbu, rehabilitaci a další náklady spojené s nemocí a zvýšit si tak šanci na uzdravení.

  4. Trvalé následky úrazu Úrazy mohou mít značný vliv na kvalitu života a finanční situaci. Pojištění poskytuje finanční kompenzaci v případě ztráty končetin, ztráty zraku, omezení pohyblivosti a dalších trvalých následků způsobených úrazem. Tato finanční podpora vám pomůže přizpůsobit se novým podmínkám a pokrýt náklady na léčbu, plastiku, rehabilitaci a další potřeby.

  5. Pracovní neschopnost Pracovní neschopnost, ať už z důvodu nemoci či úrazu způsobí výrazné snížení příjmů a to může vést k finančním problémům. Zaměstnancům při pracovní neschopnosti klesne příjem přibližně o 40% a živnostníci zpravidla žádnou nemocenskou nemají. Nastavení pojištění pracovní neschopnosti je proto individuální a mělo by pokrýt pokles příjmů či nezbytné výdaje.


Zahrnutí těchto rizik do životního pojištění vám poskytne komplexní finanční ochranu v případě nečekaných událostí. Při výběru vhodného životního pojištění je důležité pečlivě zvážit své individuální potřeby, finanční situaci, životní styl a následovně vybrat adekvátní pojišťovnu.Chcete mít životní pojištění opravdu kvalitně nastavené?

Sestavím vám životní pojištění na míru, přesně podle vašich potřeb a možností. Získáte tak jistotu, že Vám pojistné částky pokryjí daná rizika a nebudete přeplácet za nesmyslné připojištění, která se ekonomicky nevyplatí. Domluvme si schůzku a zjistěte více.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page